PHẦN 1: ĐỊNH HƯỚNG VÀ THÔNG TIN THAM KHẢO

VIDEO 1: ĐỊNH HƯỚNG DÀNH CHO THÀNH VIÊN MỚI

VIDEO 2: TÌM HIỂU VỀ ĐỐI TÁC AMWAY

VIDEO 3: TÌM HIỂU VỀ ĐỐI TÁC BWW

VIDEO 4: TÌM HIỂU VỀ SẢN PHẨM

VIDEO 5: ĐẶT HÀNG VÀ HỌC E-LEARNING

PHẦN 2: HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

VIDEO 6: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

VIDEO 7: TƯ DUY VÀ THÁI ĐỘ KHI LÀM 4 BASICS

VIDEO 8: SỬ DỤNG 3 SỨC MẠNH: NGÔN TỪ, ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT Ý CHÍ

VIDEO 9: XÂY DỰNG KINH DOANH QUA 3 GIAI ĐOẠN

PHẦN 3: HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

VIDEO 10: CÁCH CHIA SẺ TẠI PASE

VIDEO 11: KỸ NĂNG QUẢNG BÁ VÀ ĐỀ CAO

PHẦN 4: HUẤN LUYỆN SẢN PHẨM

VIDEO 12: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG VÀ HỌC SẢN PHẨM

VIDEO 12: MINH HỌA BIOC PLUS