Xin chúc mừng,

Email đầu tiên của 7 ngày đào tạo Dotcom Entrepreneur đã được gửi qua email bạn đăng ký.

Nếu không thấy email, bạn vui lòng vào thanh tìm kiếm đánh: info@nguyenlonghai.com. Hoặc bạn vui lòng kiểm tra thư mục Promotions hoặc Spam, rất có thể email bị chuyển vào phần này (do lần đầu tiên bạn nhận email từ Hải).

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể nhắn tin qua Facebook Messenger: NguyenLongHaiSharing

CHÚC SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.

NGUYỄN LONG HẢI