Video "Lời mở đầu từ Nguyễn Long Hải".
(Bạn cần xem trước khi đăng ký form bên dưới)

shadow-ornament

Bạn sẽ nhận được gì
sau khi vượt qua quy trình tuyển chọn 4 bước?

  • Hiểu về cách thức xây dựng kinh doanh bền vững dựa trên việc xây dựng đội ngũ cốt lõi và khách hàng trung thành.
  • Lộ trình cần thiết để phát triển doanh nghiệp tự do trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
  • Cách thức để kết nối & hợp tác lâu dài với các nhà sản xuất lớn & uy tín.
  • Phương pháp mở rộng quy mô doanh nghiệp ra toàn quốc và toàn cầu.
  • Gia nhập đội ngũ cốt lõi & cộng đồng doanh nhân chuyên nghiệp của Hải.

Đăng ký bắt đầu quy trình tuyển chọn đối tác kinh doanh mới

privacy Cam kết bảo mật thông tin người đăng ký

Vui lòng kiểm tra email của bạn sau khi đăng ký để nhận hướng dẫn vào step 1 của quy trình tuyển chọn đối tác