Xin chúc mừng,

Thông tin giải pháp dinh dưỡng và hướng dẫn bắt đầu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y HỌC DINH DƯỠNG THỰC TIỄN đã được gửi qua email bạn đã đăng ký.

Bạn vui lòng kiểm tra email từ info@nguyenlonghai.com hoặc info@suckhoesacdepchudong.com. Nếu không nhận được, bạn vui lòng kiểm tra thư mục Promotions hoặc Spam, rất có thể email bị chuyển vào phần này (do lần đầu tiên bạn nhận email từ Hải).

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể nhắn tin qua Facebook Messenger: NguyenLongHaiSharing hoặc số điện thoại 0903391225

CHÚC SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.

NGUYỄN LONG HẢI