DOTCOM SECRETS TRAINING

Bộ sách vàng dành cho dân Kinh Doanh chuyên nghiệp

Photoshop CS6 Portable
ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

Blog & Website Hosting
(Hosting cho Website)
 The Email Marketing Software I Use (Free Trial)
Video Recording – Screenflow (Mac) Camtasia (PC)
(Phần mềm Record màn hình máy tính, dùng cho MAC và Windows)
Photo Editor (Chỉnh sửa Ảnh)
Video Editor (Phần mềm biên tập Video)