Home / Blog / Business Learning / Khởi nghiệp kiểu nào cho bớt dở?

Khởi nghiệp kiểu nào cho bớt dở?

Có 3 dạng khởi nghiệp phổ biến:

  • Khởi nghiệp tự thân: đây giống như dạng làm freelance, ra mở công ty 1 thành viên và tự mình làm hết tất cả.
  • Khởi nghiệp hùn vốn: góp vốn và bàn giao cho người khác quản lý
  • Khởi nghiệp tất tay: vừa bỏ vốn đầu tư, thuê mướn nhân viên, vừa tự mình quản lý.

Theo bạn kiểu nào sẽ phát triển lâu dài?

Đáp án là kiểu nào cũng yểu mệnh…

Cái khó ở đây là:

  • Việc gì cũng đến tay mình thì không đủ sức.
  • Giao người khác làm thì thiếu hiệu quả.
  • Chưa kể cái khoản tự bỏ vốn và gồng gánh đủ mọi chi phí thì đầu mau bạc.

Vậy nên nhiều bạn bè thà đi làm job cho khỏe, làm tháng nào nhận lương tháng đó, đỡ phải cáng đáng nhiều thứ âu lo.

Nhưng có một kiểu khởi nghiệp rất đáng để cân nhắc:

  • Đầu tiên là có thể chân trong chân ngoài.
  • Tiếp đó là không làm một mình mà có người cố vấn.
  • Sau cùng là đầu tư chất xám và thời gian lao động, thay vì bỏ vốn.

Nhờ áp dụng phương pháp này mà mình có thể quản lý công việc hành chính, vừa vận hành doanh nghiệp riêng hiệu quả.

Bạn bè nào muốn nhận bí kíp này, có thể báo Hải để gửi bạn tham khảo nha.

Check Also

BỀN VỮNG HAY THẦN TỐC?

Trong suốt nhiều năm nay, tôi luôn lấy “phát triển bền vững” là trọng tâm ...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.