Home / Blog / Personal Development

Personal Development

3 lần lựa chọn trong đời lập nghiệp

Hành trình lập nghiệp có 3 lần lựa chọn: chọn ngành, chọn nghề và chọn nghiệp. Chọn ngành khi một người hoàn thành chương trình phổ thông. Chọn nghề là sau khi tốt nghiệp đại học. Chọn nghiệp thường là sau khi đi làm một khoảng thời gian. Dĩ nhiên, ...

Read More »

BẠN LÀM GÌ KHI KHÔNG AI BÊN CẠNH?

  Trong thời gian sắp tới, xu hướng làm việc sẽ chuyển dịch từ việc có mặt tại văn phòng hàng ngày trở thành 50/50 hoặc thậm chí Work From Home toàn thời gian. Điều này có khiến bạn lo ngại đến khả năng thăng tiến hoặc hiệu quả công ...

Read More »