Home / Blog / Personal Development

Personal Development

3 lần lựa chọn trong đời lập nghiệp

Hành trình lập nghiệp có 3 lần lựa chọn: chọn ngành, chọn nghề và chọn nghiệp.Chọn ngành khi một người hoàn thành chương trình phổ thông.Chọn nghề là sau khi tốt nghiệp đại học.Chọn nghiệp thường là sau khi đi làm một khoảng thời gian.Đưa ra lựa chọn càng sớm ...

Read More »

Con đường bạn đi có lâu dài?

Làm sao để biết mình đang đi đúng con đường để có được một sự nghiệp phát triển lâu dài? Thiết nghĩ, nếu ai cũng tự chất vấn mình điều này, thì sẽ chẳng có chuyện một người bỏ công việc chuyên môn để chạy Grab gần 10 năm trời ...

Read More »

Tìm cơ hội hay tìm một chương trình?

Người ta thường hay nói và gán công việc hoặc kinh doanh như là một dạng cơ hội (opportunity). Nhưng cái chính xác mà người lập nghiệp cần lại là một chương trình (program). Trong kỷ nguyên số, bạn sẽ thấy có rất nhiều “cơ hội” kiếm tiền, thậm chí ...

Read More »

3 lần lựa chọn trong đời lập nghiệp

Hành trình lập nghiệp có 3 lần lựa chọn: chọn ngành, chọn nghề và chọn nghiệp. Chọn ngành khi một người hoàn thành chương trình phổ thông. Chọn nghề là sau khi tốt nghiệp đại học. Chọn nghiệp thường là sau khi đi làm một khoảng thời gian. Dĩ nhiên, ...

Read More »

HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI HAY ĂN MÀY QUÁ KHỨ?

Thầy của tôi nói rằng, nếu một người ở hiện tại chỉ nghĩ và tiếc nuối về những hào quang của quá khứ, điều đó có nghĩa người đó đã ngừng phát triển. Và ngược lại, người đang trên hành trình phát triển thì luôn phấn khích về tương lai, ...

Read More »