Home / Blog / My Sharing About Life

My Sharing About Life

Lựa chọn quyết định số phận

20 năm đầu cuộc đời, tất cả những gì bạn nhận được chủ yếu đến từ hoàn cảnh gia đình, có muốn thay đổi cũng khó. Từ 20 đến 30 tuổi, hầu hết nhũng thứ bạn có được vẫn đến từ gia cảnh, một phần nhỏ đến từ những lựa ...

Read More »

Học để làm gì?

Trải qua gần nửa cuộc đời, học đủ thứ trường, làm đủ thứ việc, tôi mới tìm được lời giải chính xác nhất cho câu hỏi mà mình luôn thắc mắc từ thưở mới cắp sách đến trường, đó là “học để làm gì?”. Những chia sẻ dưới đây của ...

Read More »