Home / Blog / Personal Development / 9 bước xây dựng thương hiệu cá nhân

9 bước xây dựng thương hiệu cá nhân

Xây dựng thương hiệu cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp có nhiều điểm tương đồng. Điểm khác biệt lớn nhất chính là doanh nghiệp quảng bá sản phẩm hay dịch vụ, trong khi thương hiệu cá nhân tập trung vào quảng bá hình ảnh của chính bạn.

Tạo dựng được thương hiệu cá nhân là một việc quan trọng và cần thiết cho mỗi người. Cho dù với mục tiêu khác nhau như giúp bạn tìm kiếm một công việc tốt hơn hay có thêm những khách hàng mới, thương hiệu sẽ là một nhân tố quan trọng trong sự thành công của bạn.

Hãy tham khảo 9 bước để xây dựng thương hiệu cá nhân qua hình thức thể hiện infographic sau:

230412 thuong hieu ca nha - DNA Branding

Check Also

Tìm cơ hội hay tìm một chương trình?

Người ta thường hay nói và gán công việc hoặc kinh doanh như là một ...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.