Home / Blog / Personal Development / HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI HAY ĂN MÀY QUÁ KHỨ?

HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI HAY ĂN MÀY QUÁ KHỨ?

Đây chính là câu hỏi để giúp tôi biết được bản thân có đang trên hành trình trưởng thành hay không.

Thầy của tôi nói rằng, nếu một người ở hiện tại chỉ nghĩ và tiếc nuối về những hào quang của quá khứ, điều đó có nghĩa người đó đã ngừng phát triển.

Và ngược lại, người đang trên hành trình phát triển thì luôn phấn khích về tương lai, luôn tin rằng họ sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Trưởng thành ở đây không phải là một khía cạnh của tuổi tác.

Bởi vì có những người mới 25 tuổi đã thỏa mãn với những gì mình đang có và sống như vậy đến cuối đời.

Nhưng có những người ngoài 60 vẫn đang vươn tới những đỉnh cao mới, vẫn hoàn thiện chính mình mỗi ngày.

2 đời tổng thống Mỹ gần đây là ví dụ rõ ràng nhất, ở thời điểm này họ đã ngoài 80 nhưng vẫn đang làm việc, học hỏi & trưởng thành để lèo lái cả một đất nước.

 Con người có 3 giai đoạn trưởng thành: thể chất, kỹ năng và thái độ.

Trưởng thành thể chất đến theo lẽ TỰ NHIÊN và sẽ kết thúc ở 20 năm đầu đời.

Trưởng thành về kỹ năng đến theo một KẾ HOẠCH của xã hội và có thể kết thúc sau 60 năm đi làm.

Nhưng trưởng thành về thái độ là thứ cần có CHỦ ĐÍCH của mỗi cá nhân và cần phải học cả đời.

Bạn thấy đấy, hầu hết chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ đi học và đi làm như nhau.

Cái tạo nên sự khác biệt giữa người và người chính nhờ trưởng thành về thái độ.

Như ông bà ta thường nói, “trong nguy có cơ, mà trong cơ có nguy”, có nghĩa là nguy hiểm và cơ hội luôn đi cùng nhau.

Người tích cực sẽ nhìn thấy cơ hội nhiều hơn, ngược lại người tiêu cực sẽ thấy nguy hiểm nhiều hơn.

Vậy nên, hãy chủ động để trưởng thành về thái độ.

Hãy học cách kết giao với những người thành công hơn trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi, đặc biệt là đi theo những lãnh đạo vừa có cả năng lực lẫn năng lượng và sẵn sàng dành thời gian dìu dắt bạn.

Đi theo họ, bạn sẽ học được thái độ đúng.

Chính thái độ đúng sẽ thúc đẩy bạn có suy nghĩ và hành động đúng, và cuối cùng tạo ra cho bạn một tương lai tươi đẹp hơn nữa.

Cho sự thành công của bạn,
Nguyễn Long Hải.

Check Also

Chiếc công tắc bí mật…

Từ một nguyên tắc đóng-mở thông thường của một chiếc công tắc, chiếc bóng bán ...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.