Home / Blog / My Sharing About Life / Chọn kiếm tiền khó để có sự nghiệp dài lâu

Chọn kiếm tiền khó để có sự nghiệp dài lâu

“Ở VN mình, kiếm tiền nhỏ quá dễ, vậy nên nhiều người cứ nghĩ kiếm tiền lớn cũng dễ theo cách như vậy”, đó là lời mà một doanh nhân có hơn 20 năm phát triển doanh nghiệp đa quốc gia nói với tôi trong dịp gặp nhau gần đây.

Thử ngẫm lại…

Kiếm tiền bằng chính thời gian và sức lao động là cách dễ và có thể kiếm liền. Nhưng kiếm tiền bằng kỹ năng chuyên môn lại là cách cần nhiều thời gian để học tập và trau dồi.

Kiếm tiền bằng làm việc độc lập là cách dễ và đơn giản. Nhưng kiếm tiền bằng cách lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ là cách phức tạp hơn, đòi hỏi năng lực làm việc với con người nhiều hơn.

Kiếm tiền bằng cách đi làm job, chỉ nhận trách nhiệm cho công việc của mình là cách dễ. Nhưng kiếm tiền bằng việc ra làm chủ, nhận lãnh trách nhiệm với khách hàng, với tổ chức và đội ngũ nhân sự lại là cách nhiều thử thách hơn.

Ngẫm thêm một lần nữa…

Không thể lấy cách làm lao động tay chân để áp dụng vào việc lao động trí óc.

Không thể lấy kỹ năng làm nhân viên để áp dụng khi làm quản lý.

Không thể lấy tư duy làm công ăn lương để áp dụng khi làm chủ.

Đúng là “không thể áp dụng cách kiếm tiền nhỏ để rồi mong cầu sẽ kiếm được tiền lớn”. Con đường để kiếm tiền lớn ở đây, đó chính là không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, không ngừng phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo và áp dụng tư duy của người làm chủ.

Với tôi, ngành nghề chân chính nào cũng có thể giúp kiếm tiền lớn. Nhưng cần người có đủ năng lực để nhận lãnh trách nhiệm kiếm tiền lớn đó. Luật kiến tạo có nói “god makes the man, not the man makes god” (trời tạo ra con người, chứ người ko thể tạo ra trời), có nghĩa là một người không thể tạo ra những thứ lớn hơn chính họ. Hiểu được nguyên tắc này giúp tôi tập trung vào việc phát triển chính con người mình, để bản thân có thể làm được những việc khó, thay vì trông chờ vào thời vận.

Đó cũng là lý do vì sao tôi quyết định mở rộng chương trình ECIN đến với cộng đồng, không chỉ để giúp thế hệ đi sao đi trên con đường khó để kiếm tiền lớn, mà còn để bản thân tiếp tục mở rộng năng lực thông qua việc nhận lãnh trách nhiệm lớn hơn.

Bạn của tôi, tôi khuyến khích bạn bước ra khỏi vòng thoải mái để làm việc khó, thay vì chỉ tìm việc dễ để làm. Điều này chắc chắn làm bạn khó chịu ở hiện tại, nhưng sẽ làm cuộc sống của bạn trở nên thoải mái hơn ở tương lai.

Cho sự thành công của bạn,

Nguyễn Long Hải.

Check Also

4 mùa sự nghiệp – bạn đang ở mùa nào?

Hành trình lập nghiệp cũng có 4 giai đoạn: learn, work, teach, lead.  Learn là ...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.