Home / Blog / My Sharing About Life / Bắt đầu bằng ước mơ

Bắt đầu bằng ước mơ

Bạn có đồng ý với tôi rằng ai sống cũng có những ước mơ? Và điều tao nên sự khác biệt ở mỗi người, bắt đầu từ những ước mơ. Người có ước mơ lớn sẵn sang nỗ lực hơn, chịu khó khăn nhiều hơn và kiên trì hơn trên đường hiện thực hoá ước mơ của mình.
Có 3 bí mật về ước mơ mà có thể bạn chưa biết. Đầu tiên, đó là chẳng ai đánh thuế ước mơ, do đó bạn có quyền chọn lựa cho mình bất cứ ước mơ gì, không cần biết hoàn cảnh hiện tại của bạn như thế nào.
Thứ hai, nếu ước mơ đó bạn có thể thực hiện một mình, điều đó chứng tỏ ước mơ của bạn chưa đủ lớn. Hãy ước những điều mà một mình bạn không thể làm được, và rồi bạn sẽ tìm thấy sức mạnh từ tập thể. Một là con số quá nhỏ để làm nên điều vĩ đại.
Thứ ba, không quan trọng ước mơ bạn lớn thế nào, mà quan trọng là bạn giữ ước mơ được bao lâu. Bởi vì thành công là một hành trình, và bạn chắc chắn sẽ được thử thách trên hành trình đó. Điều cuối cùng còn lại để bạn bước tiếp trong khi những người khác lần lượt bỏ cuộc, đó chính là ước mơ còn đang dở của bạn.
Thế giới sẽ không được như ngày hôm nay nếu không có những người dám hiện thực hoá những ước mơ, ngay cả những dòng chữ bạn đang đọc trên trang web này, đó là tổng hợp rất nhiều ước mơ và sự sáng tạo của những thế hệ trước.
HÃY XÁC LẬP CHO MÌNH ƯỚC MƠ VÀ NỖ LỰC HẾT MÌNH ĐỂ HOÀN THÀNH, BẠN NHÉ.
 

Check Also

4 mùa sự nghiệp – bạn đang ở mùa nào?

Hành trình lập nghiệp cũng có 4 giai đoạn: learn, work, teach, lead.  Learn là ...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.