Home / Blog / My Sharing About Life / Giữ lời hứa là thước đo chuẩn xác cho mức độ trưởng thành của một người

Giữ lời hứa là thước đo chuẩn xác cho mức độ trưởng thành của một người

Trưởng thành… đó là khi một người biết trân trọng giá trị của bản thân, biết trân trọng giá trị của người khác và trân trọng những mối quan hệ lâu dài.

Thước đo thực tế nhất cho sự trưởng thành của một người, đó là khả năng hứa và giữ lời hứa. Bởi khi cam kết để giữ lời hứa, ta cho thấy:

  1. Sự trân trọng với chính giá trị & danh dự của bản thân mình: Người có hình ảnh cá nhân thấp thường không coi trọng bản thân nên thường không dám đưa ra lời hứa.
  2. Sự trân trọng với giá trị của người khác: người không tôn trọng mọi người thường đưa ra rất nhiều lời hứa nhưng thường xuyên không thực hiện lời hứa của mình.
  3. Sự trân trọng với mối quan hệ lâu dài: người không coi trọng quan hệ lâu dài thường nuốt lời khi gặp tình cảnh bất lợi cho bản thân mình.

Làm cách nào để trưởng thành? Nên:

  1. Trân trọng bản thân: mạnh dạn đưa ra cam kết nếu cảm thấy khả năng của mình có thể hoàn thành trên 80% công việc. 20% còn lại chính là cơ hội để ta thử thách, trưởng thành & nâng tầm giá tị của mình.
  2. Trân trọng người khác: việc gì đã hứa thì cần phải làm, nếu ngay từ đầu xác định không muốn làm thì đừng có hứa cho qua chuyện.
  3. Trân trọng mối quan hệ lâu dài: dù bất cứ gì xảy ra, đã hứa thì nhất quyết phải làm. Có những lời hứa có thể khiến ta thiệt thòi ở hiện tại, nhưng sẽ giúp duy trì mối quan hệ về lâu dài. Uy tín của bản thân là thứ vô cùng giá trị, do đó đừng tìm cách đánh đổi nó để lấy những lợi ích tầm thường khác.

Check Also

Cách tính khác về thu nhập trong hệ quy chiếu cuộc đời

Về phương diện con số: 30 gấp 1.5 lần 20, 90 gấp 3 lần 30 ...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.