Home / Blog / My Sharing About Life / Lên kế hoạch cho cuộc sống

Lên kế hoạch cho cuộc sống

Thất bại trong việc lên kế hoạch tức là đã lên kế hoạch cho sự thất bại (Fail to plan is plan to fail). Khi bạn có một ước mơ lớn, cảm giác đầu tiên của bạn chắc chắn là cảm giác lo sợ, bạn tự hỏi mình “không biết tôi có làm được không?”. Bạn yên tâm đi, cảm giác đó sẽ được thay thế bằng sự hưng phấn khi bạn hoàn thành kế hoạch để thực hiện, và rồi bạn sẽ cảm thấy một nguồn năng lượng mới thôi thúc để bạn bắt đầu công việc.

 Bí quyết ở đây chính là việc chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ, rồi từ mục tiêu nhỏ ấy lại chia thành nhiều mục tiêu khác nhỏ hơn nữa. Đó là những mục tiêu rõ ràng, có thời gian kết thúc, và hơn hết những mục tiêu đó bạn tin tưởng 100% là mình có thể hoàn thành. Chính việc hoàn thành những mục tiêu nhỏ một cách có kế hoạch và đều đặn, bạn sẽ thấy mình đang dần bước đến thành công.

Hành trình vạn dặm bao giờ cũng bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé, bạn hãy nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch từng ngày, rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã hoàn thành kế hoạch của từng tuần, từng tháng, từng năm và cả kế hoạch của cuộc đời. Hẹn bạn trên đỉnh thành công.

Check Also

4 mùa sự nghiệp – bạn đang ở mùa nào?

Hành trình lập nghiệp cũng có 4 giai đoạn: learn, work, teach, lead.  Learn là ...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.