Home / Blog / Business Learning / Đòn bẩy về thời gian trong Network Marketing

Đòn bẩy về thời gian trong Network Marketing

Bạn sẽ thấy rõ khái niệm “đòn bẩy về thời gian” hay “bội số về thời gian” thông qua ví dụ về ngành công nghiệp nhượng quyền kinh doanh (Franchise), ví dụ như phở 24, Café Trung Nguyên, McDonald, KFC, Starbucks.Trong nhượng quyền kinh doanh, bên nhận quyền, hoặc gọi là bên mua quyền kinh doanh sử dụng tên doanh nghiệp nổi tiếng như KFC, McDonal để kinh doanh. Bạn biết đấy, ở Việt Nam có rất nhiều KFC,

Hệ thống của bạn

nhưng thực chất đó chỉ là những của hàng gà rán mua thương hiệu KFC bên Mỹ để kinh doanh. Những cửa hàng này phải trả một khoản phí bản quyền hàng tháng cho công ty KFC mẹ, thông thường là một tỷ lệ phần trăm nào đó của lợi nhuận thu được.

Hãy cùng tính toán một chút.

Hiện tại KFC có khoảng hơn 32.000 cửa hàng trên toàn cầu, nếu mỗi của hàng KFC mở cửa 10 giờ một ngày (trên thực tế thì hơn). Thì ông chủ KFC đã sở hữu một hệ thống tạo ra một số lượng thời gian khổng lồ là 320.000 giờ/ngày.

Trong khi với một người đi làm Job trong vòng 40 năm, mỗi năm làm 50 tuần, mỗi tuần làm 40 giờ, thì cả cuộc đời đi làm công cũng chỉ làm được:  40 năm x 50 tuần x 40 giờ = 80.000 giờ/đời.

Như vậy, một hệ thống KFC/ngày tạo ra một số lượng thời gian gấp 4 lần thời gian của một đời người đi làm job.

Đó chính là bội số thời gian hay đòn bẩy về thời gian mà mình muốn đề cập. Bạn biết rồi đấy, nếu tăng thời gian làm việc lên thì tiền cũng tăng. Càng nhiều cửa hàng KFC trên thế giới, người chủ KFC càng nhiều tiền.

Tuy nhiên, công ty mẹ chắc chắn không làm tất cả các công việc của 32000 của hàng còn lại.

Khái niệm này cũng tương tự với hệ thống kinh doanh tiếp thị mạng lưới, ngoại trừ không cần phải trả một khoản phí bản quyền mỗi tháng.

Bây giờ, hãy ví dụ bạn bắt đầu đầu tư vào Network Marketing với 5 giờ mỗi tuần. Ban bắt đầu giới thiệu hệ thống kinh doanh của bạn với anh A và bắt đầu cùng làm việc với anh ấy. Anh A cũng bắt đầu với 5 giờ một tuần. Bây giờ bạn có 10 giờ mỗi tuần làm việc thay cho bạn, mặc dù bạn chỉ đầu tư có 5 giờ cho mình.

Tiếp theo, nếu bạn và A mỗi người bảo trợ thêm một người mới là B và C, mỗi người cũng chỉ làm việc 5 giờ một tuần. Bạn sẽ sớm được hưởng lợi từ công việc 20 giờ mỗi tuần. Khi hệ thống của bạn tăng trường thì bội số thời gian cũng tăng trưởng vượt bậc. Điều gì xảy ra khi hệ thống bạn có 100, 200 rồi 1000 người cùng làm việc với bạn ?

Bạn đã thấy được sức mạnh của Network Marekting chưa ?

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, Nhượng Quyền Kinh Doanh khi bắt đầu vào những thập niên ’70 cũng bị coi là lừa đảo bởi những người không hiểu về nó!

Check Also

BỀN VỮNG HAY THẦN TỐC?

Trong suốt nhiều năm nay, tôi luôn lấy “phát triển bền vững” là trọng tâm ...

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.