Home / Blog / My Sharing About Life (page 6)

My Sharing About Life

Tài năng chưa phải là tất cả!!!

IMG_1854

Khi nhìn một người thành đạt, hầu hết ta đều nói anh ấy có tài. Khi nhìn thấy mình chưa thành đạt, ta lại nói rằng do mình không có tài. Người ta dùng tài năng của người khác để biện hộ cho những gì mình chưa làm được, và ...

Read More »