Home / Blog / My Sharing About Life (page 10)

My Sharing About Life

CHO ĐI LÀ CÁCH NHẬN VỀ BỀN VỮNG NHẤT

Đây là bài học đầu tiên mà người cố vấn dạy cho tôi từ những ngày đầu lập nghiệp. Thật tình mà nói, vào thời điểm đó, câu nói này đối với tôi giống như một lời “giáo điều rỗng tuếch”. Bởi từ trước đến giờ, tất cả những thành ...

Read More »

Cần có dũng cảm để thành công

Thành công trong cuộc sống đòi hỏi nhiều yếu tố. Nhưng có một yếu tố quan trọng mà để đạt được thành công trong bất cứ lĩnh vực nào cũng cần phải có, đó là sự dũng cảm. “It takes guts to succeed” – đó là lời dạy của thầy ...

Read More »