Home / Nguyễn Long Hải (page 10)

Nguyễn Long Hải

Vô danh hay không cần chức danh.

Bạn thân mến, có bao giờ bạn từng nỗ lực hết sức để đạt được một danh hiệu nào đó khi đi học, một vị trí nào trong tổ chức, để rồi khi đạt được, bạn lại thấy đứng trên đỉnh cao cũng chẳng có gì quá đặc biệt? Tôi ...

Read More »