Home / Blog / Leadership Learning

Leadership Learning

Làm sao để mọi người đi theo bạn?

Khi đảm nhận vị trí lãnh đạo trong một tổ chức, dù là quy mô nhỏ, vừa hay lớn, thách thức lớn nhất với người lãnh đạo là làm sao có thể truyền tải tầm nhìn cho cấp dưới để họ đi theo và phát triển tầm nhìn đó.  Ngay ...

Read More »

Công ty chỉ làm việc 4 ngày một tuần

Khoảng 10% các công ty sẵn sàng tạo điều kiện để nhân viên bắt đầu nghỉ cuối tuần từ thứ sáu, theo báo cáo của Hiệp hội Quản lý nhân lực tại Mỹ. Reusser Design, một công ty phát triển ứng dụng có 9 nhân viên tại Ấn Độ cũng ...

Read More »