Home / Blog / Personal Development (page 5)

Personal Development

Làm nhanh để được sống chậm

Tôi vốn là một người khá lười biếng, tôi thích được ngủ dậy trễ, ham chơi hơn là ham làm, ham học. Tuy nhiên khi bước vào đời, guồng quay cơm áo gạo tiền khiến tôi phải trở nên siêng năng hơn để có thể lo được cho bản thân ...

Read More »