Home / Blog / Personal Development (page 6)

Personal Development

Thành đạt cần có thời gian, nhưng đừng nên để thời gian đó kéo dài hàng chục năm.

Thành đạt trong cuộc sống là một điều đáng giá, do đó cần phải trả giá. Không thể nào một người trở nên thành đạt trong một sớm một chiều, có người cần cả vài chục năm để thành đạt. Tuy nhiên trong thời đại “mì ăn liền”, ai cũng ...

Read More »