Home / Blog / Personal Development (page 3)

Personal Development

3 “chiếc thuyền” nâng tầm xử thế

Trên hành trình xây dựng sự nghiệp, bạn chắc chắn sẽ làm việc trong một tổ chức mà ở đó có những người cấp trên, cấp dưới và đồng cấp với bạn. Cách mà bạn xử thế với những dạng người này sẽ quyết định rất lớn đến khả năng ...

Read More »

Work to learn & grow, not to earn money

Phương pháp đầu tiên mà tôi được học khi ra đời lập nghiệp, đó là “làm việc để học hỏi & trưởng thành, không phải để nhận lương”. Đây là bài học khiến tôi bối rối cực độ, bởi từ nhỏ đến lớn, hầu hết mọi người đều nói với ...

Read More »

Học để làm gì?

Trải qua gần nửa cuộc đời, học đủ thứ trường, làm đủ thứ việc, tôi mới tìm được lời giải chính xác nhất cho câu hỏi mà mình luôn thắc mắc từ thưở mới cắp sách đến trường, đó là “học để làm gì?”. Những chia sẻ dưới đây của ...

Read More »