Home / Blog / My Sharing About Life (page 14)

My Sharing About Life

Bắt đầu bằng ước mơ

Bạn có đồng ý với tôi rằng ai sống cũng có những ước mơ? Và điều tao nên sự khác biệt ở mỗi người, bắt đầu từ những ước mơ. Người có ước mơ lớn sẵn sang nỗ lực hơn, chịu khó khăn nhiều hơn và kiên trì hơn trên ...

Read More »

Lên kế hoạch cho cuộc sống

Thất bại trong việc lên kế hoạch tức là đã lên kế hoạch cho sự thất bại (Fail to plan is plan to fail). Khi bạn có một ước mơ lớn, cảm giác đầu tiên của bạn chắc chắn là cảm giác lo sợ, bạn tự hỏi mình “không biết ...

Read More »

Đam mê cháy bỏng

Đã bao giờ bạn làm một việc gì đó đến cả quên ăn, quên ngủ cho đến khi nó hoàn thành chưa? Tôi chắc chắn là không dưới 1 lần, bạn nhỉ. Vậy động lực từ đâu mà bạn có thể bỏ qua những nhu cầu thiết yếu để thực ...

Read More »

Bắt đầu từ hôm nay

Bạn có biết đâu là điểm khác biệt giữa một người thành công và một kẻ mơ mộng hão huyền không? Đó chính là hành động, bởi vì sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi bạn làm cho nó xảy ra. Hành động chính là chiếc cầu nối, ...

Read More »