Home / Blog / My Sharing About Life (page 2)

My Sharing About Life

Thật thà có dễ thành công?

IMG_1976

Khi còn nhỏ, mẹ hay nói với tôi rằng “Con thật thà quá Hải, như vậy ra đời sẽ thua thiệt và khó thành công”. Đến khi trưởng thành, tôi thấy xung quanh mình, những người thật thà như bố mẹ tôi thì làm cả đời cũng là viên chức ...

Read More »