Home / Nguyễn Long Hải (page 4)

Nguyễn Long Hải

Lựa chọn quyết định số phận

20 năm đầu cuộc đời, tất cả những gì bạn nhận được chủ yếu đến từ hoàn cảnh gia đình, có muốn thay đổi cũng khó. Từ 20 đến 30 tuổi, hầu hết nhũng thứ bạn có được vẫn đến từ gia cảnh, một phần nhỏ đến từ những lựa ...

Read More »

3 “chiếc thuyền” nâng tầm xử thế

Trên hành trình xây dựng sự nghiệp, bạn chắc chắn sẽ làm việc trong một tổ chức mà ở đó có những người cấp trên, cấp dưới và đồng cấp với bạn. Cách mà bạn xử thế với những dạng người này sẽ quyết định rất lớn đến khả năng ...

Read More »